Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Thẩm mỹ viện KASA sở hữu và điều hành trang web này và sẽ được gọi là “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong các điều khoản và điều kiện này. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này https://thammyvienkasa.vn/ được gọi là “trang web” phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các luật hiện hành.

Sử dụng trang web của chúng tôi

Bằng cách truy cập và duyệt trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện này và không giới hạn hoặc đủ điều kiện, thừa nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào khác liên quan đến việc sử dụng trang web giữa bạn và KASA được thay thế và không có hiệu lực.

Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về chi tiết cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý thông tin này, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của chúng tôi trên trang web này: https://thammyvienkasa.vn/chinh-sach-bao-mat/

Bản quyền

Bạn nên cho rằng mọi thứ bạn thấy hoặc đọc trên trang web này đều có bản quyền trừ khi có ghi chú khác và không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trừ khi được cung cấp trong điều khoản và điều kiện này hoặc trong văn bản trên trang web

Trang web của chúng tôi có thể chứa hoặc đề cập đến nhãn hiệu, bằng sáng chế, thông tin độc quyền, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của KASA và các bên thứ ba khác. Không có giấy phép hoặc quyền đối với bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền sở hữu khác của KASA và các bên thứ ba khác được cấp hoặc trao cho bạn.

Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng nội dung của trang web cho các mục đích công khai hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và video mà không có sự cho phép và giấy phép bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bản giấy hoặc bản kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào, và bạn không được sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm.

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản và điều kiện này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo theo lựa chọn của chúng tôi và bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra theo quy định của pháp luật Việt Nam

Chúng tôi không đảm bảo, cũng không tuyên bố rằng việc bạn sử dụng các tài liệu hiển thị trên trang web sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với chúng tôi

Không có bảo đảm

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và cập nhật vào trang web của mình, nhưng chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố đối với nội dung của trang web, được cung cấp “nguyên trạng”.

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang web của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về việc nên dựa vào đâu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh, đầy đủ, kịp thời hoặc phù hợp của thông tin có trên trang web.

Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử là những thông tin trước đây được cho là đúng không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo.

Quyền của chúng tôi

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hoặc vi rút có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt trong trang web hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu nào của bạn, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ trang web.

Chúng tôi có quyền làm gián đoạn hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của trang web. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của trang web.

Thông tin có thể chứa các lỗi kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa và / hoặc cải tiến thông tin cũng như các sản phẩm và chương trình được mô tả trong thông tin đó, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Trang web KASA chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của nó, không phải tất cả đều có sẵn ở mọi nơi. Việc tham chiếu đến một sản phẩm hoặc dịch vụ của KASA trên trang web không ngụ ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đang hoặc sẽ có ở địa điểm của bạn.

Chúng tôi có quyền khởi kiện bạn vì vi phạm những điều kiện này tại Tòa án Việt Nam.

Sử dụng sai trang web

Bạn không được sử dụng sai trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa virus hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Vi phạm quy định này là bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ.

Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của chúng tôi và bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi virus hoặc tài liệu công nghệ có hại khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc do bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Liên kết đến các trang web khác

Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát và không xác nhận bất kỳ trang thư ba mà trang web được liên kết đến, cũng như chưa xem xét bất kỳ hoặc tất cả các trang mà trang web được liên kết đến, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ các trang ngoài trang web hoặc bất kỳ trang nào khác được liên kết với trang web. Việc bạn liên kết đến trang web, các trang ngoài trang web hoặc các trang web khác là do bạn tự chịu rủi ro và không có sự cho phép của chúng tôi.

Luật lựa chọn

Các tòa án của Việt Nam sẽ có quyền tài phán đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập vào trang web của chúng tôi. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và Điều kiện này, hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của chúng (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng), sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

Dịch vụ trực tuyến

Trang web của chúng tôi cho phép bạn mua sản phẩm và đặt dịch vụ trực tuyến.

Nếu bạn không muốn cung cấp bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi yêu cầu trên trang web của chúng tôi, vui lòng không sử dụng các cổng mua hàng trực tuyến của chúng tôi, và hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đến trực tiếp thẩm mỹ viện tại 30 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình của chúng tôi. Việc không cung cấp thông tin được yêu cầu trong quá trình mua hàng trực tuyến của bạn có thể dẫn đến việc hủy giao dịch.

Khi mua hàng trực tuyến, bạn đồng ý không cung cấp thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi bất kỳ khiếu nại nào có thể được đưa ra để chống lại việc sử dụng liên quan đến việc bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện chuẩn của chúng tôi để mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi áp dụng cho các giao dịch mua qua trang web của chúng tôi.

Sự thay đổi của các điều khoản

KASA có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang web của chúng tôi. Bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các điều khoản và điều kiện hiện tại.

Các điều khoản và điều kiện này sẽ áp dụng tương tự trên các nền tảng truyền thông của KASA như Youtube, Tiktok, Facebook.

Để giải đáp thắc mắc về câu hỏi thông tin liên hệ về các điều khoản dịch vụ nên được gửi cho chúng tôi tại địa chỉ:

HỆ THỐNG THẨM MỸ VIỆN KASA

  • Địa chỉ: 26/3 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TPHCM
  • Hotline: 0376 878 978
  • Email: tmvkasa2020@gmail.com
  • Website: thammyvienkasa.vn
  • Thời gian làm việc: 8:00 – 20:00 (Tất cả các ngày trong tuần)

Trân trọng!

Giang Thanh đã đăng ký trải nghiệm hủy mỡ 25 phút
2 phút trước.