Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website của Thẩm mỹ viện KASA. Bằng việc sử dụng https://thammyvienkasa.vn, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Vui lòng đọc những chính sách bên dưới để sẽ bạn nắm rõ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Website của chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên y tế nào.

Điều 1. Điều kiện sử dụng dịch vụ tại KASA

Bảo mật đối với trẻ em, KASA giới hạn 13 tuổi khi truy cập trang web của chúng tôi và các trang truyền thông. KASA sẽ không tiếp nhận các thông tin từ người dưới 13 tuổi khi tìm hiểu dịch vụ.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào trong khi sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm bản quyền (quyền sở hữu trí tuệ) của riêng chúng tôi.

Bạn không được cố ý truy cập vào trang web mang tính chất phá hoại, cố tình xâm nhập lây lan virus trang web của chúng tôi.

Điều 2. Độ chính xác, tính đầy đủ và tính kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, khách quan đầy đủ. Tài liệu trên trang web này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung, bạn không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà nên có sự tư vấn trực tiếp chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc các nguồn thông tin mới cập nhật kịp thời hơn.

Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử là những thông tin trước đây được cho là đúng không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo hoặc phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của bạn là giám sát các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Điều 3. Bảng giá dịch vụ

Việc sửa đổi dịch vụ và giá cả cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ mà không cần thông báo.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bên thứ ba nào cho bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ của chúng tôi.

Điều 4. Sản phẩm hoặc dịch vụ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ chịu trả lại hoặc trao đổi theo chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều bị cấm ở nơi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của tất cả các sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào bạn mua hoặc sử dụng đều chắc chắn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, nhưng chúng tôi cam kết bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ đều sẽ được sửa chữa theo thỏa thuận của hai bên.

Điều 5. Độ chính xác của thông tin thanh toán và tài khoản

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ giao dịch nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy số lượng đối với các dịch vụ và sản phẩm.

Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với email hoặc địa chỉ thanh toán, số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi.

Chú ý cập nhật nhanh chóng tài khoản của mình và thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Điều 6. Các công cụ tùy chọn

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn về các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn không có rủi ro và là quyền cá nhân của bạn nên đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi chúng tôi.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và dịch vụ mới cũng phải tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

Điều 7. Liên kết bên thứ ba

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bên thứ ba có thể liên kết một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Liên kết bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

Điều 8. Nhận xét của khách hàng

Bạn có quyền nhận xét, đánh giá dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi qua các mục mà chúng tôi cho phép như mail, thư, nhắn tin trực tiếp… Tuy nhiên Chúng tôi có quyền xóa hoặc không trả lời các nhận xét, ý kiến mà chung tôi cho rằng bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng doanh nghiệp của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng ý kiến ​​của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác.

Bạn không được sử dụng một địa chỉ email giả, giả vờ là một người khác không phải là chính bạn, hoặc nói cách khác là chúng tôi đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ bình luận nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ bình luận nào bạn đưa ra và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 9. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi. Hãy xem chính sách bảo mật của của chúng tôi tại trang web chính thức của KASA.

Điều 10. Lỗi

Đôi khi có sự không chính xác và thiếu sót thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong dịch vụ có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, cung cấp, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng.

Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (bao gồm cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi luật pháp. Không có ngày cập nhật hoặc ngày làm mới được áp dụng trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên được thực hiện để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Điều 11. Các điều khoản cấm khi sử dụng dịch vụ tại KASA

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang web liên quan vì vi phạm bất kỳ điều khoản bị cấm dưới đây.

 • Sử dụng cho mục đích bất hợp pháp;
 • Để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp;
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; .
 • Để gửi thông tin sai.
 • Để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; ;
 • Cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức
 • Để can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của dịch vụ trang web liên quan của chúng tôi, các trang web khác hoặc Internet.

Điều 12. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành

Theo nguyên tắc khi sử dụng dịch vụ của bên KASA thì sẽ được bảo hành kết quả để đảm bảo uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên một số trường hợp chúng tôi sẽ không có trách nhiệm bảo hành

 • Biến chứng, không đạt được hiệu quả như cam kết ban đầu do khách hàng không tuân thủ nguyên tắc chăm sóc hậu phẫu, hoặc tham gia đầy đủ, thực hiện đúng liệu trình theo yêu cầu của bác sĩ
 • Quá hạn thời gian bảo hành
 • Phiếu bảo hành không còn nguyên vẹn, không rõ ngày tháng, có dấu hiệu bị bóc, sửa đổi, tẩy xóa, gian lận.
 • Hậu quả phát sinh sau điều trị do nguyên nhân từ phía khách hàng
 • Trường hợp khách hàng đã điều trị lại ở cơ sở thẩm mỹ khác
 • Không áp dụng cho người không phải chủ thẻ bảo hành

Điều 13. Hợp đồng dịch vụ tại thẩm mỹ viện KASA bị vô hiệu

Khi bạn hoăc KASA vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng thỏa thuận của hai bên hoặc vi phạm một số điều do luật quy định thì hợp đồng không thể thực thi, trường hợp vô hiệu một phần thì các điều khoản khác trong hợp đồng vẫn có hiệu lực và tiếp tục thi hành.

Điều 14. Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ tại KASA

Việc chấm dứt sử dụng tại KASA xảy ra khi kết thúc toàn bộ dịch vụ, thanh toán cũng như bảo hành hoặc chấm dứt do các nghĩa vụ pháp lý của Luật quy định. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu trong quá trình thực hiện dịch vụ chúng tôi nhận thấy bạn vi phạm các điều khoản sử dụng chúng tôi cũng có thể chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn và tất nhiên bạn sẽ phải chịu trách nhiệm phát sinh sau đó cho việc vi phạm các điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên.

Điều 15. Lựa chọn luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến KASA đều điều chỉnh bởi luật của nước Việt Nam.

Các điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Việt Nam. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản và điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các điều khoản và điều kiện còn lại mà sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 16. Thay đổi điều khoản sử dụng dịch vụ 

Để phát triển trang web và dịch vụ tốt nhất chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin mới nhất tại trang này, chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung, gỡ bỏ.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để cập nhật các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc dịch vụ chúng tôi sau khi chung tôi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản dịch vụ này thì mặc định bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Để giải đáp thắc mắc về câu hỏi thông tin liên hệ về các điều khoản dịch vụ nên được gửi cho chúng tôi tại địa chỉ:

HỆ THỐNG THẨM MỸ VIỆN KASA

 • Địa chỉ: 26/3 Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TPHCM
 • Hotline: 0376 878 978
 • Email: tmvkasa2020@gmail.com
 • Website: thammyvienkasa.vn
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 20:00 (Tất cả các ngày trong tuần)

Trân trọng!

Giang Thanh đã đăng ký trải nghiệm hủy mỡ 25 phút
2 phút trước.