Diễn viên Hoài An: Trước khi làm nữ phụ trên phim, tôi phải làm “nữ chính” của đời mình

Giang Thanh đã đăng ký trải nghiệm hủy mỡ 25 phút
2 phút trước.